นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

By Arnon Puitrakul - 31 พฤษภาคม 2022

เว็บไซต์ Arnondora.in.th จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีการใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้ และประมวลผลข้อมูลทางสถิติสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ทำการเก็บจะไม่มีการระบุชื่อ รวมไปถึงข้อมูลที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้